حسرت

 

آن روز که بچه ها بزرگ شدند

من کودکانه

کودکی ام را

در دستانم فشردم

اما

در دستانم چیزی جز حسرت نماند!

/ 0 نظر / 5 بازدید