درد و خاک

 

 

 

 

 

 

خدا همه ی ماآدما رو از یه جنس و از خاک آفرید ولی نمیدونم چراوقتی به آدما دل میداد مال بعضی ها از جنس سنگ شد و به بعضی های دیگه اصلا نرسید!!...

 

 

   **************************

 

 

 

 

 

به دنبال خدا نگرد .....
خدا در بیابان های خالی از انسان نیست ......
خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست .....
خدا در مسیری که به تنهایی آن را سپری می کنی نیست ....
خدا آنجا نیست ....
به دنبالش نگرد.
خدا در نگاه منتظر کسی است که به دنبال خبری از توست.
در قلبیست که برای تو می تپد آپاما جونم....
خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان تو جانی دوباره می گیرد ...
خدا آنجاست .......
خدا در خانه ای است که تنهایی در آنجا نیست،
در جمع عزیزترین هایت است ...
خدا در دستی است که به یاری می گیری ...
در قلبی است که شاد می کنی،
در لبخندی است که به لب می نشانی .........
خدا در دیر و بتکده و مسجد نیست ....
لابلای کتاب های کهنه نیست ....
این قدر نگرد ....
گشتنت زمانیست که هدر می دهی ...
زمانی که می تواند بهترین ثانیه ها باشد ....

 

خدا در عطر خوش نان است ،
آنجاست که زندگی می کنی و زندگی می بخشی
خدا در جشن و سروریست که به پا می کنی ...
آنجاست که عهد می بندی و عمل می کنی ....
خدا را در کوچه پس کوچه های درویشی و دوری از انسانها نگرد ...
آنجا نیست ....
او جایی است که همه شادند،
جایی است که قلب های شکسته ای نمانده ...
در نگاه پرافتخار مادریست به فرزندش،
و در نگاه عاشقانه زنی به همسرش،
و در اندیشه کودکی که می پندارد پدرش قهرمانیست در دنیا ....
قویترین است و کاملترین ...
همه چیز را می داند.
آخر او پدر من است ....
خدا را در غم جستجو نکن،
در کنج خاک گرفته آنچه که سال ها

 

روایت کرده اند،

 

نگرد ...

 

آنجا نیست ...

 

خدا را جای دگر باید جستجو کنی ....
جوانمردهایی که با پای پیاده میروند

 

به جستجوی خدا او را نخواهند یافت ...
خدا نزدیکتر از آنست که فکر می کنیم
در فاصله نفس های من و توست نی نی که به هم آمیخته ....
در قلبیست که برای تو می تپد ....
در میان گرمای دستان ماست که به هم پیچیده.....
خدا اینجاست همسفر مهربان من و نی نی
اینجا ....

/ 5 نظر / 14 بازدید
merly

سلام رکسانا جون چه خبر از مدرسه ؟؟[فرشته][گل]خوش میگذره؟؟[گل][قلب]

sarina

دلت واسه جنگجو تنگ شده بروببینش خب.وبلاگت خب بود ژانی جون.

sarina

ببخشید پانی جون.[لبخند][چشمک][قلب]

sarina

veblaget aliyeeeeeeeeeeeeeeeee[لبخند]