Love & Ego


Love &Ego


بعضی وقتها عشق بری یکلحظه هست بعضیوقتها عشق



ما
روزی از روزها جزیره ای بود.

 

.جاییکه همه احساسات اونجا زندگی می کردند.


روزی طوفانی شدید در دریا رخ داد.


و جزیره داشت زیر آب می رفت


هر احساسی ترسیده بود الا عشق


یک قایق برای فرار ساخت.


همه احساسها سوار قایق شدند..

 

 
تنها یکی از آنها ترک کرد


..عشق پیاده شد ببیند اون چه کسی است؟


آن غرور بود.



عشق تلاش کرد و تلاش کرد اما غرور هیچ تکانی نخورد.


آب بالاتر می اومد.

 

همه از عشق می خواستند که ولش کنه و سوار قایق بشه اما عشق برای

 

 

عشق ساخته شده.


بالاخره همه احساسها فرا کردند و عشق با غرور در جزیره مردند.


عشق بخاطر غرور مرد!.

 

 

بنابراین غرور را بکش و عشق را نجات بده ...

 

 

/ 4 نظر / 24 بازدید

[قهقهه]

نسیم

اولا عزیز دلم چهارشنبه سوریت مبارک.دوما چه جالب.............راسته....به خدا راسته.عشق به خاطر غرور میمیره.

نسیم

یادته بهم یه روز گفتی بهت حسودی میکنم چون تو عشقت غرور نداری و واسش میجنگی؟ولی چشمم زدی پس الان چرا نتونستم غرورمو بذارمو باهاش دوس شم میدونی که اگه کنار میذاشتم میشد ولی نشد که بشه...

ستارگان سیاره الهام

عشق با غرور زيباست ولي اگر عشق را به قيمت فرو ريختن ديوار غرور گدايي كني... آن وقت است كه ديگر عشق نيست... صدقه است[گل]