چرا...

من نمیدانم که چرا می گویند

               اسب حیوان نجیبی است 

                                         و کبوتر زیباست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و چرا در قفس هیچکس کرکس نیست؟

             گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد؟

                                        چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید

/ 1 نظر / 18 بازدید
بینا

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید همممممممممممه ی شعر های سهراب عالیه خودت که می دونی از کجا آوردم پس چرا می پرسی ؟؟؟!!! عزیزی