تمنایت قبول اما...

به تو کوچکترین حسی ندارم

تمنایت قبول میبخشم اما

بدون توی دلم جایی نداری

بدون جایی نمونده تا که حتی

بخوای مهمون یک روزه ی دل شی

حالا وقت تلافی سر رسیده

تلافی میکنم شاید که له شی

حالا تازه رسیدی صفحه ی یک

کو تا صفحه ی آخر؟خیلی مونده

حالا اون همه سردی میشه جبران

بدون سردیت منو خیلی سوزونده

دیگه از این به بعد هر روز و هر روز

ازت یه انتقام سخت میگیرم

دیگه از این به بعد برای این عشق

نمی خوام تب کنم یا که بمیرم

/ 1 نظر / 20 بازدید
سلما

وای رکسانا جونم وبت چه خوشگله.موفق باشی