# دل_نوشته

چرا...

من نمیدانم که چرا می گویند                اسب حیوان نجیبی است                                           و کبوتر زیباست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و چرا در قفس هیچکس کرکس نیست؟              گل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید